MONEDAS DE BÉLGICA. (FRANCO BELGA).             REY LEOPOLDO III - 1.934 - 1.951. (AÑO 1.941).

BÉLGICA.
BÉLGICA.
Moneda:

FRANCO BELGA

Fracción:

                        1 FRANCO BELGA = 100 Céntimos                     5 FRANCOS BELGAS = 1 BELGA

MONEDA BÉLGICA - KM 129.1 - 5 FRANCOS BELGAS (BELGES) 1.941 - ZINC (RC+/G+) 1,20€.
MONEDA BÉLGICA - KM 129.1 - 5 FRANCOS BELGAS (BELGES) 1.941 - ZINC (RC+/G+) 1,20€.
contadores visita

Monedas de España. 

Monedas del Mundo. 

Billetes del Mundo.

Sellos del Mundo.